Privacy Statement - Evear.nl

Vastleggen en verwerking van gegevens:

De website www.evear.nl is in beheer van de organisatie EVEAR B.V. Wij vinden uw privacy erg belangrijk. In deze privacy statement lichten wij toe hoe wij dat doen. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van EVEAR B.V. te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten EVEAR B.V.. EVEAR B.V. gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verwerken van ingevulde contactformulieren en het verlenen van diensten en producten van EVEAR B.V. Indien er gebruik gemaakt wordt van google analytics dan worden IP adressen volledig geanonimiseerd. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

Interne beveiliging van uw gegevens:

EVEAR B.V. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Inzage persoonlijke gegevens:

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan contact@evear.nl

Cookies op deze website:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EVEAR B.V. maakt geen gebruik van cookies! Daarmee bedoelen wij dus ook echt NUL Cookies

Overige bepalingen omtrent het plaatsten van cookies:

Deze website bevat linkjes naar andere partijen die mogelijk persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben hier geen invloed op. Door gebruik te maken van deze website is het dus mogelijk dat u op een andere website terecht komt die wel persoonsgegevens verzamelen of naast functionele cookies andere type cookies plaatst waarmee persoonsgegevens worden verzameld. U kunt zich tevens afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van deze website gebruik maken, content kan eventueel niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de website niet meer naar behoren werkt.

Wijzigingen privacy statement:

EVEAR B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De Autoriteit Persoonsgegevens:

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.