CE märkning

För att få en CE märkning finns det ett antal riktlinjer som en produkt måste uppfylla. Dessa riktlinjer skiljer sig för varje produktgrupp, men överlag betyder det att en produkt måste vara säker att använda, vilket producenten måsta kunna bevisa.

För att vara noggrant, innebär det allmänna säkerhetskravet att tillverkaren måste kunna visa vilka standarder produkten uppfyller och varför det räcker för att kalla produkten ”säker”. Detta måste också verifieras för andra parter. Detta innebär att de källor som en producent använder måste vara verifierbara och socialt godtagbara.

EVEAR B.V.: s produkter är CE-godkända av en specialist. Alla kan se beviset för CE-godkännandet på begäran. Kontakta oss för detta.


RoHS märkning

RoHS-märket är en riktlinje för att begränsa användningen av skadliga ämnen i produkter. Målet är att begränsa användningen av dessa ämnen så mycket som möjligt.

EVEAR B.V. har också kontrollerats och godkänts för detta och får placera denna märkning på sina produkter. Det vill säga att EVEAR B.V.: s produkter tillverkas på ett säkert sätt och att inga skadliga ämnen släpps ut vid produktionen av dessa produkter. Det lyckas med hjälp av vårt helt nya produktionssätt av olika designs. Klockorna produceras utan laser eller något annat tillverkningssätt som släpper ut skadliga ämnen.

Kort sagt, EVEAR B.V.: s produkter har testats och fastställts som säkra för alla. Vi är stolt över märkningen som urskiljer oss från många andra grossister.


WEEE direktivet

Alla våra produkter uppfyller WEEE-riktlinjen. Detta innebär att du inte behöver slänga produkten om den går sönder efter en lång tid. Du kan lämna in produkten på en avfallsuppsamlingsstation, där de olika delarna fortfarande kan återvinnas. På detta sätt minskar vi spill och avfall!


Andra märkningar: Återanvändbart

På baksidan av våra klockor hittar du den välkända ”återanvändbar”-logotypen. Vi använder märkningen för att indikera att alla våra produkter är återanvändbara och tillverkade av återvunnet material.


Andra märkningar: Kvalitetskontroll

Innan vi förpackar och levererar våra produkter till kunden, kontrollerar vi alltid produktens kvalitet. Vi testar om klockmekanismen fungerar genom att sätta i ett batteri och ställa in visarna på tio över två. Slutligen, förrän vi börjar producera, kontrollerar vi om LP-skivorna som vi använder inte är för allvarligt skadade. Så garanterar vi att vi levererar en produkt som fungerar och har god kvalitet.


Andra märkningar: Tillverkat i EU

Vi tycker att det är viktigt att ha en bra överblick över tillverkningsprocessen. Därför producerar vi i Nederländerna. Våra produkter har alla ett "Tillverkat i EU"-klistermärke på baksidan. Det betyder att alla våra produkter produceras i EU: n och i vårt fall till och med i Nederländerna.


Manualen

Du hittar manualen på baksidan av förpackningen. Där inne kan du läsa om allt som är viktigt att veta för att använda och återvinna klockan. Inställningen av klockan och användningen av den elektroniska utrustningen beskrivs också här.