Vårt mål

Vid EVEAR B.V. har vi ett tydligt mål: Vi will göra världen lite vackrare och renare genom att återanvända råmaterial och tillverka fina produkter som är bra för miljön och människor. Vårt mål kan uppdelas i två delar nämligen människor och miljön. Du kan läsa här nedanför om hur vi gör.

Människor

Vi tillverkar alla våra produkter lokalt. Här i vår fabrik i Nederländerna tillverkar vårt mysigt arbetslag de finaste klockor med unika designs i en säker arbetsmiljö med bra produktionsvillkor.

Vi ser gärna leenden i vår arbetsmiljö. Dessutom arbetar vi på ett kundorienterat sätt och vi gör allt för att frambringa ett leende på våra kunders ansikte.

Miljö

Alla våra produkter, såväl klockorna som plektrumen, blir tillverkade av återvunnet material. Så använder vi exempelvis gamla LP-skivor. Detta är vinylskivor som ingen samlare vill ha och skulle annars bli bortslängda. Dessa vinylskivor är idealiska för att återanvända och skapa nya produkter, som till exempel våra klockor och plektrum.

Tillverkan av en klocka åstadkommer såklart avfall. Vid tillverkan av formen till klockan, måsta delar av skivan tas bort. Lyckligtvis blir detta avfallmaterial inte bortslängt vid EVEAR B.V. Vi samlar och förvarar materialet för att senare kunna använda det till tillverkan av nya produkter. Detta gör EVEAR B.V. ett socialt ansvarsfullt företag som strävar efter Zero-Waste produktion.

Förutom återanvändningen av vinylskivorna, uppfyller klockorna också kraven av ISO 14001. Detta innebär att miljöriskerna i affärsverksamheten kontrolleras och minskas genom ett miljöledningssystem.